نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب های گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران

کتاب های گنجنامه آثار معماری ایران

کتاب های گنجنامه، مجموعه کتاب های ارزشمندی هستند که به معرفی آثار ارزشمند معماری اسلامی ایران، به همراه تصاویر و نقشه های معماری بناهای تاریخی می پردازد. این کتاب ها، به همت مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده اند. کتاب های گنجنامه در هفدهمین دورۀ انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 به عنوان كتاب سال در رشتۀ هنر برگزیده شده اند.

در دیباچه این مجموعه آمده است:

«مجموعۀ حاضر را باید یکی از بلندترین گامهایی دانست که تاکنون در راه معرفی آثار ناشناختۀ این معماری برداشته شده است. این مجموعه را گنجنامه نامیده ایم؛ چون بر این باوریم که نشانه های گنجی را ارائه میدهد ـ گنجی که دستیابی به آن سرافرازی و استقلال در پی دارد.

اهمیت این مجموعه از آنجا آشکار میشود که بدانیم نقشه هایی که تاکنون از بناهای ما، اغلب به همت خارجیان، منتشر شده است از چند ده عدد تجاوز نمیکند و عکس هایی که تاکنون از این بناها انتشار یافته فقط تعداد اندکی از آنها را در بر میگیرد. به علاوه، کیفیت نازل اغلب این مدارک محدود از ارزش و کارآیی آنها بسیار کاسته است. گذشته از این ها، پراکندگی مدارک منتشر شده در کتب و مقالات مختلف، خود از موانع استفادۀ کامل از آنهاست. در مطالعۀ تاریخچۀ بناها نیز برای دستیابی به اطلاعاتی اندک باید راه های طولانی پیمود. به این ترتیب، بی سبب نیست که شناسایی و بررسی آثار تاریخی و تحقیق و تتبع در این زمینه سخت دشوار و حتی گاه ناممکن می نماید.»

لیست کتاب های گنجنامه آثار معماری که تا کنون به چاپ رسیده اند به شرح زیر است:

 • گنجنامه دفتر اول: خانه های کاشان (ویراست دوم)
 • گنجنامه دفتر دوم: مساجد اصفهان ( ویراست دوم)
 • گنجنامه دفتر سوم: بناهای مذهبی تهران (ویراست دوم)
 • گنجنامه دفتر چهارم: خانه های اصفهان
 • گنجنامه دفتر پنجم: مدارس (ویراست دوم)
 • گنجنامه دفتر ششم: مساجد
 • گنجنامه دفتر هفتم: مساجد جامع (بخش اول)
 • گنجنامه دفتر هشتم: مساجد جامع (بخش دوم)
 • گنجنامه دفتر نهم: بناهای بازار (بخش اول)
 • گنجنامه دفتر دهم: بناهای بازار (بخش دوم)
 • گنجنامه دفتر یازدهم : امامزاده ها و مقابر(بخش اول)
 • گنجنامه دفتر دوازدهم : امامزاده ها و مقابر(بخش دوم)
 • گنجنامه دفتر سیزدهم : امامزاده ها و مقابر(بخش سوم)
 • گنجنامه دفتر چهاردهم: خانه های یزد
 • گنجنامه دفتر پانزدهم: خانه ها (بخش اول)
 • گنجنامه دفتر شانزدهم: خانه ها (بخش دوم)
 • گنجنامه دفتر هفدهم: کاروانسراها
 • گنجنامه دفتر هجدهم: حمّام ها
 • گنجنامه دفتر نوزدهم: کاخ ها و باغ ها (بخش اول)
 • گنجنامه دفتر بیستم: کاخ ها و باغ ها (بخش دوم)

برای تهیه آخرین نسخه های کتاب گنجنامه می توانید به این لینک در مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *