قراردادهای ساختمانی

در این بخش مجموعه از قراردادهای خدمات مشاوره، اجرا، پیمانکاری و خدمات مهندسی برای خدمت گذاری به جامعه ی مهندسین ارئه می گردد. کلیه ی قراردادها با متن فنی مناسب و در نظر گرفتن مسائل حقوقی مرتبط (برای حفظ حقوق کارفرما و مشاور) تهیه شده اند و قابلیت ویرایش طبق شرایط قراردادها و پیمان های مختلف را دارند.

برخی از مطالب ارائه شده در این دسته بندی عبارتند از:

  • نمونه قرارداد اجرا
  • نمونه قرارداد طراحی
  • نمونه قرارداد معماری
  • نمونه قرارداد پیمانکاری
  • نمونه قرارداد مشاوره

در حال نمایش 4 نتیجه

در حال نمایش 4 نتیجه