مطالعات و برنامه ریزی طراحی

مشاهده مطالعات طراحی کاربری های مختلف با فرمت Word برای پژوهشگران در این دسته بندی امکان پذیر است. در این بخش، نمونه مطالعات طراحی معماری و برنامه ریزی کالبدی فضاهای معماری برای دانلود ارائه شده است.

فایل ها ارائه شده در این دسته بندی عبارتد از:

  • برنامه فیزیکی (برنامه ریزی کالبدی) فضاها با کاربری مختلف
  • مطالعات طراحی معماری

در حال نمایش 11 نتیجه

در حال نمایش 11 نتیجه