آب انبارهای تاریخی

آب انبارها، از فضاهای شهری مهم در معماری گذشته بوده اند. در این دسته بندی به معرفی معماری و ارائه نقشه های آب انبارهای تاریخی پرداخته شده است.

در حال نمایش 7 نتیجه

در حال نمایش 7 نتیجه