اسکیس

در این بخش مطالب مرتبط با اسکیس دستی در معماری ارائه می گردد. همچنین نمونه های اسکیس برای آزمون کارشنسی ارشد (بخش عملی) در این دسته ارائه می گردد.

در حال نمایش یک نتیجه

در حال نمایش یک نتیجه