بناهای تاریخی اردبیل

شهر اردبیل دارای اثار تاریخی متنوعی است. در این بخش نقشه ها و اطلاعات معماری بناهای تاریخی اردبیل برای دانلود ارائه شده اند. برداشت نما، برش و پلان از بناهای تاریخی در این دسته بندی قرار دارد.

در حال نمایش 4 نتیجه

در حال نمایش 4 نتیجه