حمام های تاریخی

حمام های سنتی از فضاهای شهری ویژه در معماری گذشته بوده اند. در این بخش به معرفی معماری حمام های تاریخی پرداخته شده است. نقشه های مختلف نما، برش و پلان حمام های تاریخی در این بخش برای دانلود ارائه شده است.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش دادن همه 5 نتیجه