مدارس تاریخی

در گذشته، مدرسه های تاریخی نشانه ای از علم آموزی و فرهنگ و تمدن بوده اند. در این بخش آثار معماری تاریخی با کاربری مدرسه معرفی شده اند. نقشه ها و معرفی معماری مدرسه های تاریخی در این دسته بندی ارائه شده است.

نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش دادن همه 11 نتیجه