روبرت مایلارت (ربر مایار)، زیبایی شناسی نخستین سازه های بتنی

روبرت مایلار روبرت مایلارت (1940-1872) مهندس عمران سوئیسی و از اولین کسانی بود که طراحی سازه‌های بتن مسلح را دگرگون ساخت و طراحی و اجرای نخستین سازه‌های بتنیِ دارای جذابیت‌های زیبایی‌شناختی را به عهده داشت. وی از قوس‌های سه مفصلی و قوس‌های صلب شده با عرشه‌ی پل، اسلب های بتنی بدون تیر و سقف و…

ادامه مطلب