نقشه های ساختمانی (طراحی معماری)

در این بخش نمونه های مختلف نقشه های ساختمانی و طراحی معماری جهت آشنایی، استفاده ی کاریردی، آموزش و … قرار داده شده اند.

برخی از نمونه پلان ها و نقشه های ارائه شده در این بخش عبارتند از:

  • نقشه های طراحی معماری با کاربری های مختلف
  • نقشه ساختمانی فاز یک با با نما و برش و سایر ترسیمات
  • دانلود نقشه های دو بعدی و سه بعدی و نمونه پلان مسکونی
  • نقشه پلان ساختمان مسکونی و غیرمسکونی
  • نقشه های ساختمان های ورزشی، فرهنگی، مذهبی و …
  • دانلود پروژه معماری با نقشه های کامل

نمایش دادن همه 25 نتیجه

نمایش دادن همه 25 نتیجه