منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری 1401

در این بخش منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی معماری جهت آزمون ورودی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد، با توجه به آخرین تغییرات کنکور 99 و بر اساس جزوه ها و نکات مورد توجه اساتید دانشگاه های معتبر و طراحان سؤال تألیف و ارائه می شوند.

از سال 1396 کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه دولتی و آزاد به صورت مشترک برگزار می شود. منابع کنکور گروه معماری  به شرح زیر است:

الف- منابع مجموعه ی معماری جهت آزمون کارشناسی ارشد سراسری (دولتی) و ضرایب آن:

1-مهندسی معماری: زبان عمومی و تخصصی :(ضریب 2) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات) : (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان-معماری معاصر- معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) : (ضریب2) درک عمومی معماری: (ضریب 3) درک عمومی معماری منظر (ضریب1)اسکیس طراحی: (ضریب5)

2- معماری منظر: زبان عمومی و تخصصی :(ضریب 2) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات) : (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان-معماری معاصر- معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) : (ضریب2) درک عمومی معماری: (ضریب 1) درک عمومی معماری منظر (ضریب3)اسکیس معماری منظر: (ضریب5)

3- مهندسی معماری اسلامی: زبان عمومی و تخصصی :(ضریب 2) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات) : (ضریب 2) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان-معماری معاصر- معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) : (ضریب2) درک عمومی معماری: (ضریب 2) درک عمومی معماری منظر (ضریب1)اسکیس طراحی: (ضریب5)

4- مطالعات معماری ایران: زبان عمومی و تخصصی :(ضریب 2) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات) : (ضریب 1) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان-معماری معاصر- معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) : (ضریب4) درک عمومی معماری: (ضریب3) تاریخ شهر در ایران: (ضریب 2)  پروژه تشريحي مطالعات فرهنگ و معماري ايران: (ضریب5)

5- بازسازی پس از سانحه: زبان عمومی و تخصصی :(ضریب 3) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات) : (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان-معماری معاصر- معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) : (ضریب1)درک عمومی معماری: (ضریب1) مبانی مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان تعریف بلایا و سوانح، مدیریت و برنامه ریزی بازسازی و مدیریت بحران (ضریب2) اسکیس طراحی: (ضریب2)

6-معماری داخلی: زبان عمومی و تخصصی :(ضریب 2) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات) : (ضریب 3) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان-معماری معاصر- معماری اسلامی، مبانی نظری معماری) : (ضریب2) درک عمومی معماری: (ضریب 3) اسکیس معماری داخلی: (ضریب5)

در کلیه ی رشته های مجموعه ی معماری پس از تصحیح اوراق تستی، در صورت مجاز بودن بر اساس نمره ی اکتسابی آزمون تشریحی یا اسکیس به عمل می آید.

ب- منابع مجموعه ی معماری جهت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و ضرایب آن که تا سال 1395 برگزار شد (در حال حاضر برگزار نمی گردد):

1-مهندسی معماری- معماری داخلی- تکنولوژی معماری: زبان تخصصی انگلیسی: (ضریب 2) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات): (ضریب3) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان، معماری معاصر، مبانی نظری معماری): (ضریب2) درک عمومی معماری (ضریب 3) اسکیس طراحی: (ضریب5)

2-بازسازی پس از سانحه: زبان تخصصی انگلیسی: (ضریب 3) دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات): (ضریب3) دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ معماری جهان، معماری معاصر، مبانی نظری معماری): (ضریب1) درک عمومی معماری (ضریب 1) مبانی بازسازی پس از سانحه (گونه شناسی و طراحی اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بلایا و سوانح، مدیریت وبرنامه ریزی و مدیریت بحران): (ضریب2) اسکیس معماری: (ضریب2)

 گروه تلگرام کنکور کارشناسی ارشد معماری برای معرفی منابع  و آموزش ها

برای شرکت در کلاس های آمادگی کنکور ارشد معماری، به آیدی تلگرام ArchSupport پیام دهید.

موارد ارائه شده در این دسته بندی عباتند از:

منابع کنکور ارشد معماری 99
دانلود منابع ارشد معماری
شرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد معماری
جزوه کارشناسی ارشد معماری

در حال نمایش 18 نتیجه

در حال نمایش 18 نتیجه