طراحی کتابخانه

این بخش به طراحی معماری کتابخانه اختصاص دارد. نمونه طراحی و نقشه های انواع کتابخانه، مطالعات و ضوابط طراحی کتابخانه و ترسیمات لازم برای طراحی کتابخانه در این دسته بندی آمده.

در حال نمایش 3 نتیجه

در حال نمایش 3 نتیجه