طراحی تجاری

در این دسته بتدی نمونه های طراحی معماری مرکز خرید، مجتمع تجاری و هایپرمارکت ها ارائه شده اند. علاوه بر این، مطالعات طراحی مرکز تجاری و بررسی نمونه های موجود مرکز خرید در این بخش قرار دارد.

در حال نمایش 3 نتیجه

در حال نمایش 3 نتیجه