جزوه تاریخ معماری جهان – از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

مجموعه دروس معماری جهان برای کنکور معماری سال 94 بر اساس آخرین جزوه های اساتید دانشگاه های معتبر تهران و نگرش طراحان سؤالات ارائه می گردد. این درس از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد می باشد. این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی با قابلیت جست و جو ارائه می شود.

مجموعه ی معماری مارکت با همکاری اساتید دانشگاهی تنها در بخش معماری آزمون کارشناسی ارشد به صورت تخصصی فعالیت دارد.

 

برای دانلود منابع و پاسخهای تشریحی و تستی کنکورهای ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

توضیحات

برای دانلود منابع و پاسخهای تشریحی و تستی کنکورهای ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

 

 

طبق آمار تحلیلی میانگین تعداد سؤال این درس در پنج سال اخیر 11.4 سؤال است.

نمونه سؤالات معماری جهان کنکور ارشد معماری:

108) بارزترین نمونۀ معماری و شهرسازی درۀ باروک (Baroque) است: [معماری مارکت- سراسری 1381]
114) از آثار معماری گوتیک است: [معماری مارکت- سراسری 1381]
115) ساخت بنای ایاصوفیه مربوط به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
116)از ویژگی های معماری بودایی هند است: [معماری مارکت- سراسری 1381]
169- «استوپا» در هنر معماری هند چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
17-زیگورات چغازنبیل به جای مانده از چه تمدنی است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
170- طرح روبرو مربوط به کدام معماری می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
171- در ارتباط با معماری معابد چینی بودایی، کدام عبارت صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
172- در این هنر با استفاده از نقشه باسیلیکای رومی و طاق گهواره ای قوس های هلالی و نیمه مدور، ستون های یونانی و طرح صلیبی شکل به ساخت کلیسا می پرداختند. [معماری مارکت- سراسری 1382]
173- هنر تلفیقی از هنر شرق و غرب باستان که در قلمرو حکومت روم شرقی و در استانبول امروزی به ساخت اولین کلیساهای مسیحیت پرداخت. [معماری مارکت- سراسری 1382]
174- هنر به ظاهر تجملی، نمایشی و احساس که سعی می کند به تحریک عواطف مذهبی بپردازد و آن را هنر عصر تئاتر نامیده اند. [معماری مارکت- سراسری 1382]
175- ویژگی های هنر معماری گوتیک چه بود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
20-کدام یک از شیوه های ستون سازی زیر قدیمی تر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
21- جداره های سبک و شفاف در معماری گوتیک نشان دهنده کدام یک از معانی زیر است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
21- کاخ آشور مربوط به کدام دوره و ویژگی بارز آن چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
21- کدام بنا الهام بخش نقشه های چهار ایوانی مدارس و مساجد بوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
21-سبک گوتیک توسط چه کسی و در کجا ابداع شد ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
22- در پلان کدام¬یک از ساختمان¬های شاخص دوره ساسانی سنت¬شکنی مهمی صورت می¬پذیرد و اصل تقارن بر هم می¬خورد؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
22- زیگورات چغازنبیل کجاست؟ چه کارکردی داشته؟ مربوط به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
22- قدیمی ترین پوشش به صورت گنبد در کدامیک از آثار و بناهای تاریخی ایران دیده می شود؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
22- نخستین طرح چهار ایوانی را در کدام یک از بناهای زیر می توان درد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
22-ویژگی نماسازی سبک باروک چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
23- «تالار آینه» مربوط به کدام بنای معروف است و متعلق به چه شیوه معماری می¬باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
23- آتشکده مهم آذرگشسب در کجا بود؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
23- کدام یک از گزینه ها معرف معماری هخامنشی است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
23- کدام یک از معماران زیر جزو معماران سبک باروک محسوب نمی شود؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
23- کلمه تخت در معماری ایران زیاد استفاده شده (مثل تخت سلیمان، تخت جمشید …) این کلمه اشاره به چه دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
24- پیدایش عنصر معماری «ایوان» به کدام دوره منسوب می¬شود و فرضیه پدیداری آن چه بوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
24- کدامیک از اختراعات زیر بوسیله معماران ایرانی صورت پذیرفته است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
24- نقش برجسته نبرد ثور با اسد کجاست؟
25- اولین رصدخانه تاریخ کدام است و در کجا است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
25- در مجموعه پاسارگاد کدام یک از ویژگی های زیر را می توان دید؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
25- دوناتو بر امانته با ساختمان کدام بنا اصول سبک برامانتسک را بنیاد نهاد، و مدول طراحی او چه بود؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
25- کاخ نسا مربوط به چه دوره و کجا واقع است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
26- پیدایش مدولی به نام «مربع تقاطع» برای طراحی کلیسا مربوط به کدام دوره معماری است؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
26- کدام دسته از بناها، جزء معماری دوره ساسانی است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
26- معابد یونانی دارای فضاهایی با ویژگی های زیر است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
27- بناهای شهر ممنوعه در شهر پکن مرتبط با کدام¬یک از سلسله¬های چین بوده و از کدامین شیوه معماری پیروی می¬نمایند؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
27- بنای زیر به کدام یک از حوزه های تمدنی تاریخ معماری جهان مربوط است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
27- در کاخ سروستان که از نمونه های مهم بناهای مسکونی است کدام یک از موارد زیر را می توان مشاهده نمود؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
28- کاخ کنسوس در کجا واقع است و مربوط به کدام تمدن می باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
28- کدام یک از خصوصیات زیر را می توان در معماری باروک اروپا مشاهده کرد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
29- رواق دوشیزگان در کدام معبد است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
29- سبک معماری گوتیک در دو کشور، تفاوت های اساسی با گوتیک بین الملل (گوتیک فرانسوی) داشت. این گرایش ها در تاریخ معماری جهان چه نام گرفتند؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
31- کدامیک از اهرام مصر به صورت پله ای ساخته شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
32- کاخ کنسوس مربوط به کدام تمدن و کجا واقع است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
33- در ساخت ستون های کدام معبد از پیکره هایی به شکل زن استفاده شده؟ کجا؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
33- گنبد کلیسای سنتامار یادلفیوره اثر کیست؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
34- عظیم ترین کلیسای گوتیک اروپاست. [معماری مارکت- آزاد 87]
34- معماری کدامیک از بناهای زیر به دوره بیزانس مربوط می شود؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
34-کدام جمله ، در خصوص طاق های گوتیک صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94][فنی]
35- سطوح مواج در بدنه نما مشخصه کدام یک از دوره های معماری است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
35- کدام یک از بناهای زیر به عنوان نماد معماری دوره گوتیک فرانسه محسوب می شود؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
36- طراح کاخ ورسای کیست؟ مربوط به کدام دوره معماری و کجا واقع است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
36- یکی از آثار معماری ………. طراحی پلکان راهنماست که در مجموعه واتیکان قرار دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
37- در معماری کدام دوره شاهد طراحی ساختمان ها بر اساس نقشه متمرکز با گنبدی ضخیم بر بالای آن می باشیم؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
38- از ویژگی های معماری ………………. می توان به عناصر تزئینی نظیر ردیف قوس های زیر قرنیز لبه بام، بالکانه پله پله قوس دار زیر شیروانی و گچبری های مشخص کننده طبقات برج ها اشاره کرد؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
38- سطوح مواج در بدنه نما مشخصه کدامیک از دوره های معماری است؟[معماری مارکت- آزاد 89]
39- ……………. در اصل، ساختمانی مستطیل شکل با تالار وسیع راهرودار بود که توسط رومیان برای امور اداری، قضایی و مالی ساخته می شد؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
41- تعداد ستون های کاخ آپادانا چند عدد است؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
41- در دوران رنسانس کدام گزینه درست است؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
41-در مورد اتاقک تدفین در هرم خئوپس (خوفو) و هرم زوسر کدام گزینه درست است ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
41-کدام اثر متعلق به روم باستان نیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
42- رواق طبقه همکف بیمارستان کودکان سرراهی برونلسکی: [معماری مارکت- آزاد 93]
42- مجموعه تخت جمشید در زمان کدام یک از پادشاهان زیر ساخته شده است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
42-در کدام دوره ، در شبستان کلیساها ، برای اولین بار بر خلاف سقف چوبی ، تاق قوسی تعریف شد و بدنه خارجیشان با تزئینات معماری و پیکر تراشی گردید ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
43- تکنیک پیشرفته طاق و گنبد به معماری کدام دوره تعلق دارد؟[معماری مارکت- آزاد 89]
43- در دوران گوتیک گسترش شهر چگونه بوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
43- معماری تخت جمشید چه دست آوردهای جهانی را عرضه نموده است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
43-تاریخچه معماری گوتیگ چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
44- در کدام یک از آثار زیر، عنصر آب نقش مهم تری داشته است؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
44- فضای پویا و متقاطع مربوط به کدام دوران است؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
44-دو خصیصه اصلی آگورا و فوروم ها چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
45-آلبرتی معمار کدام دوره بود ؟  [معماری مارکت- آزاد 94]
45-پارتیان به شکل معماری دو عنصر  نوظهور افزودنده آن دو کدام اند ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
46- پویایی پلان و نما متعلق به کدام دوران است؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
46-عناصر ثابت در فرهنگ یونانی چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
46-کدام سبک اساسا نوعی تزئین بود که در بهترین حالت با نوعی معماری ترکیب می شد و از آن برای اجرای داخلی، مبلمان و اشیاء هم استفاده می شد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
47- کدامیک از جملات زیر نادرست است؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
47- معمولاً طبقه بندی سبک معماری یونانی بر مبنای کدامیک از موارد زیر صورت می گیرد؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
47-کلیسای صدر مسحیت ترکیبی از چه فضاهایی بود؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
48-کدام گزینه از دغدغه های معماران دوران رمانسک نبود ؟  [معماری مارکت- آزاد 94]
49-هاشیرا چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
50- بنای تاج محل در هند دارای کدام یک از ویژگی های زیر است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
50- در معماری بیزانس ……….. [معماری مارکت- آزاد 88]
50- کدامیک از گزینه های زیر را نمی توان از خصوصیات هنر و معماری مصر باستان دانست؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
51- توجه به بینهایت در خلق فضا مربوط به کدام دوره است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
51- طاق نوک تیز و کشیده، استفاده از شیشه های رنگی و کاربرد نور در کلیسا از عناصر عمده کدام دوره معماری در اروپاست؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
51- کدام یک از خصوصیات زیر را نمی توان جزیی از مشخصات هنر اولیه و یا هنر جوامع بدوی به شمار آورد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
51-کدام بنا ترکیبی از عناصر تزئینی معماری ، مغول ، هندی ، تیموری و ایرانی است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
52- کدامیک از جملات زیر درباره ی سبک معماری گوتیک صحیح تر می باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
52-گیاه برگ کنگری که در تزئینات کلاسیک به وفور دید می شود کدام ویژگی را ندارد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
54- سبک هنر و معماری چین باستان تحت تأثیر کدامیک از جریان های اندیشه ای و مذهبی زیر نبوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
55-درک تمامی دید فضای به طرز واحد و همچنین ، تسخیر فضای به آن حدی که فضا و حجم تزئینی را در عمل مطرح کند ، از مبانی سبک است ؟ [معماری مارکت- آزاد 92]
55-کدام ویژگی درباره پاگودا صدق نمی کند ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
56- شکل زیر چیست و به کدام حوزه تمدنی از تاریخ معماری جهان مربوط است؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
57-کدام گزینه درباره شهرهای باستانی درست نیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
59- در فضای کلیساهای کدامیک از دوران معماری غرب کشش زیادی وجود دارد؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
59- ویژگی معماری رنسانس بازگشت و احیای تفکرات فلسفی – هنری کدام دوره است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
61- استودان چه عملکردی داشت؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
61- ایوان منتهی به گنبد خانه در کدام کاخ دیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
61- پلان مقابل چه نوع بنایی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
61- پلکان به عنوان یک عنصر شاخص فضایی، در معماری کدام دوره های زیر مطرح بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
61- سطوح مواج در بدنۀ نما مشخصۀ کدام یک از دوره های معماری است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
61- شکست قرینه سازی «پدجفت» در نقشه ی کدام بنا وجود دارد؟  [معماری مارکت- سراسری 91]
61-پلان کلیسای صدر مسیحیت متاثر از الگوی کدام بنا است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
61-کدام یک از موارد بیانگر تاثیر ذن بر معماری ژاپن است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
62- پوشش طاق گهواره ای در معماری روم چگونه اجرا می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
62- ترکیب میانسرا (حیاط مرکزی)، ایوان و فضاهای وابسته آن از خصوصیات کدام دوره معماری یاران است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
62- طرح زیر مربوط به کدام دوره معماری است  و مصالح آن به ترتیب در سازه و سقف چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
62- عمارت های مسکونی دورۀ رنسانس در نمای بیرونی خود چه نوع تقسیماتی داشتند؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
62- کدام ویژگی معماری متعلق به تپه باستانی نوشیجان ملایر می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
62- مهم ترین اصل در طراحی معابد تدفینی مصری کدام است؟ تکیه بر …………… [معماری مارکت- سراسری 90]
62- نقشه ی برامانته برای بازیلیکای سن پیتر روم چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
62-تصویر مقابل چه بنایی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
63- الگوی «ماندالا»یی در طراحی معابد و شهرهای کدام فرهنگ یا تمدن زیر وجود داشته باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
63- تصویر زیر معرف تحول تکنیکی معماری در چه سبکی است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
63- شکل روبرو در ارتباط با معماری کدام دوره است و چه نام دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
63- طاق جناغی نخستین بار در کدام بنادر اروپا دیده شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
63-کدام مورد بیش از همه بیانگر خلاقیت معمار در کلیسای ایاصوفیه است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
63-معبد دور ستونی بعلیک متعلق به کدام تمدن است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
63-ویژگی سبک مانیریسم کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک عمومی
64- اثر مقابل چه نام دارد، اثر کیست و در چه سبکی ساخته شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
64- خصوصیات «دوموس» چه بود؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
64- در مسیر معماری بودایی از هِند به ژاپن، «استوپا» به کدام بنا در مجموعه معابد تبدیل می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
64- کلیسای «سانتاماریا دل  فیوره» در فلورانس چگونه بنایی است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
64-پیشینه تزئینات موزائیکی در معماری به چه زمانی بر می گردد و اوج کاربری آن در کدام دوره معماری است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
64-تصویر مقابل چه بنایی است و. مصالح ساخت آن چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
64-تصویر مقابل چه بنایی است و. مصالح ساخت آن چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
65- کدام کلیسا در سبک معماری گوتیک انگلیسی است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
65- کدام گزینه انواع بناهای مهم صدر مسیحیت است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
65- کلیساهای راونا به کدام دورۀ هنر معماری تعلق دارند و عموماً دارای چه نوع نقشه ای هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
65-تصویر مقابل چه نام دارد و مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
65-سادگی و تواضع ، سیالیت فرم و فضا ، سبکی و لطافت از ویژگی های معماری کدام فرهنگ است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
65-نام تصویر مقابل چیست ، متعلق به چه تمدنی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
65-نام تصویر مقابل چیست ، متعلق به چه تمدنی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
66- پلان زیر متعلق به کدام شاهکار هنری است، خالق آن کیست و اهمیت آن در چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
66- شکل روبرو مربوط به کجا و چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
66- کدام گزینه یک اثر شاخص معماری باروک ایتالیا است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
66- کدام مورد از اصول حاکم بر طراحی معماری دوره رنسانس است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
66-«کُلیزه» در شهر روم چگونه بنایی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
66-فرم و کیفیت فضا در بناهای تخت جمشید برگرفته از معماری کدام فرهنگ بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
67- در کدام تمدن اولیه، انسان به کشاورزی و دامداری پرداخت و هنری آرمانگرا و تخیلی را با مداخله در واقعیات اطراف خویش به وجود آورد؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
67- کدام ویژگی های زیر مربوط به «پالاتزو» های دوران رنسانس است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
67- معماران در کدام دوره ی تاریخی به طراحی منظر شهری اهمیت می دادند؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
67-پیلون چه عنصری ، مربوط به کدام بناها و از کدام دوره است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
67-کدام عبارت زیر ، نقشه مقابل را معرفی می کند ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
68- ظهور دیوار مواج (سطوح محدب و مقعر) در قالب کلاسیسیم مربوط به کدام دوره ی معماری اروپا است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
68- عمارت روبرو چه نام دارد، مربوط به کدام مذهب و در چه کشوری است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
68- نقشه کلیسای سن مارکو در ونیز چه منشأیی دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
68- وجه تمایز معماری باروک از معماری رنسانس چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
68-کلیسای « سانت ایوآلا ساپینتزه » در چه سبکی و اثر کدام معمار است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
68-نقشه مقابل مربوط به کدام بنای نام برده در زیر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
69- تابلوی مدرسه آتن اثر کدام هنرمند و حاوی تأکید به کدام اصل زیباشناختی است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
69- تنوع الگوهای یک ایوانه، دو ایوانه و چهار ایوانه در چه دوره ی تاریخ معماری ایران دیده شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
69- سبک لومباردی مربوط به کجا بود و چه ویژگی هایی داشت؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
69- کدامیک از معماران ذیل از دوره منرسیم می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
69-اهمیت حجم جبهه غربی در کلیساها از چه زمانی و به کمک چه عناصری مطرح می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
69-نقشه زیر مربوط به چه نوع بنایی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
70- تصویر مقابل پلان کدام بنا است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
70-خصوصیت مشترک کاخ های سروستان، دامغان، فیروزآباد و قلعه دختر چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
70-طرح مقابل مربوط به کدام کاخ است ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
71- تصویر روبه رو مربوط به کدام مجموعه در معماری جهان می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
71- کدام بنا در مجموعه کاخ بیشاپور قرار دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
71-تداخل پلان مرکزگرا با پلان محوری در سالن اصلی کدام کاخ مشاهده می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
71-وجود حیاط های اندرونی و بیرونی در کدام بنا دیده می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
72-بنای رو به رو چه نام دارد و در کجاست ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
73- معماری کدام یک از ساختمان های زیر آغازگر سبکی به نام «روکوکو» شد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
73-کدام یک از ویژگی ها درمورد آثار معماری گوتیک صدق می کند ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
74- تصویر روبرو متعلق به کدام بناست؟ به کدام شیوه معماری ایران متعلق و در کجا قرار دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
74- کدام مورد از ویژگی های معماری کلیساهای «بیزانس» است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
74-تصویر مقابل ،چه نوع بنائی است و به کدام دوره متعلق است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
74-در کدام کاخ ، ساختار سه بخشی سالن اصلی به کمک راهروهای حاشیه دیده می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
75- کدام دسته از بناهای تاریخی، هم اکنون در محدودۀ سرزمین فعلی جغرافیایی ایران قرار دارند؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
75- کدام ویژگی در کاخ روچلای اثر لئونه باتیستا آلبرتی سبب می شود که ساختمان از پایین به بالا سبکتر به نظر برسد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
75-ایجاد میدان ها و آب نماها به عنوان طراحی منظر در فضای شهری نخستین بار در کجا و کدام دوره اتفاق افتاد ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
76- استفاده از پوشش های بیضوی در کدام دوره در اروپا آغاز گردید؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
76-طراحی تئاتر یونانی : [معماری مارکت- سراسری 88]
77- اصول بنیادین معماری کلاسیک «یونان» کدامند؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
77- کیفیت ایوان های اصلی در ابنیه ساسانی چگونه هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
77-ویلا روتوندا اثر کدام معمار و مربوط به کدام دوره است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
78- طرح کلیسای «سنت ایوآلا ساپینتزه» اثر کدام معمار و دارای چه ویژگی هایی است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
78-پلان مقابل مربوط به کدام بنا و چه دوره ای است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
79- معروف ترین معبد بودایی (استوپای) هندی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
79-کدام گزینه مربوط به اصول معماری مصر باستان است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
80- چهار بخش اصلی معبد کهن «ایسمه» مربوط به مذهب شینتو در ژاپن کدامند؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
80-کاخ فیروزآباد فارس چگونه بنایی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
80. کدام گزینه یک مثال ارزنده طراحی محیط و منظر در اروپای دوره باروک (BAROQUE) می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
81. در دوره یا عصر صدر  مسیحیت برای ساختن کلیسا (اولین کلیساها) از کدام یک از بناهای رومی الهام گرفته شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
82- تالارهای شهر برای انجام انواع فعالیت های شهری و سیاسی در روم باستان چه نام داشت؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
82- طراحی میدان های شهری در جهان غرب در چه زمانی و توسط چه کسانی رواج یافت؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
83- استفاده از گچ در معماری ایران بیشتر از چه دوره ای متداول شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
83- تصویرهای مقابل مربوط به بنایی از کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
83- نظریه پردازی معماری و هنر در جهان غرب از کدام دوران رایج شد و چه کسانی در این زمینه صاحب نام اند؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
83. در شهرهای یونان باستان در ابتدا کدام مکان جهت تجمع، خرید و فروش و بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
84- «فوروم» که فضایی باز و میدانگاهی و عمدتاً جنبه اقتصادی داشته است، مربوط به کدام دورۀ تاریخی است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
84- کلیسا و برج پیزا در ایتالیا مربوط به کدام یک از دوره های تاریخ معماری است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
84-در تصویر زیر نقشه سه بنا به چشم می خورد. دو بنای آن موجود بوده و یکی دیگر را معماری مشهوری کامل کرده است. کدام عبارت صحیح خواهد بود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
84. ویژگی معماری رنسانس بازگشت و احیای تفکرات فلسفی – هنری کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
85- طراحی معماری و معماری منظر در قصرهای باروک مبتنی بر کدام یک از اصول زیر بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
85- کدام مورد از اصول حاکم بر طراحی معماری دورۀ رنسانس است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
85- معماری مقابر مصطبه ای در مصر باستان به چه شکل است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
85. در کدام دوره، تزئینات معماری و هنر خلق فضا و سازه رابطه غیر قابل انفکاکی با هم پیدا نمودند؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
86- اهمیت کار برونلسوکی در ساخت گنبد (سانتاماریادل فیوره) کدام مورد بود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
86- کدام گزینه مربوط به تصویر مقابل است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
86- کدام مورد در ساخت کلیسای سبک رومانسک صادق نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
87- تصویر مقابل نقشه و نمای کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
87- معروف ترین زیگورات بین النهرین که امروزه در وضعیت حفاظت شده قرار دارد کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
87- مهمترین اصل در طراحی معابد تدفینی مصری کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
88- از چهار گزینه زیر مهمترین خصیصۀ معماری گوتیک کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
88- استوپای سانجی چگونه بنایی است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
88- گنبد کلیسای سانت ماریا دی فیوری، اثر کیست؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
89- شکل مقابل چه بنایی و مربوط به کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
89- کدام عبارت توصیف درستی برای معماری معابد ایسه و ایزومو در ژاپن است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
89. کانل ها و حوضچه های مقسّم آب از کدام دوره تاریخی در باغ سازی ایران مرسوم شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
90- عظیم ترین کلیسای گوتیک اروپاست. [معماری مارکت- سراسری 84]
90-نقشه مقابل چه نوع بنایی و با چه خصوصیاتی است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
90. قدیمی ترین باغ – کاخ ایرانی که از کانال های آبیاری برای اولین بار در آن استفاده شده، در کجا واقع است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]

 

برای دانلود منابع و پاسخهای تشریحی وتستی کنکورهای ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه تاریخ معماری جهان – از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *